http://www.furiaac.tk  

 

 

ENTRAR AOS FOROS

 

 Rebeca Viñas Otero, Diana Rey Martínez e Rosa Pardal Aragunde pertenceron o Furia na temporada 97 - 98,  no campionato rexional de cadetes. Pero o sub-comité da delegación de fútbol de Santiago impediu que estas rapazas puideran ser aliñadas cos demáis rapaces do equipo. O caso das rapazas do furia as que a Federacion non lles permitiu xogar cos seus compañeiros homes

 

 

 

 

 

A ATENCIÓN DOS SRS. MEMBROS DO COMITÉ DE COMPETICICIN DA DELEGACIÓN DA FEDERACIÓN GALEGA DE FUTBOL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

O abaixo asinante, como representante do C1ube : . Furia Athletic Club

Ten a ben dirixirse a vostedes, para que solicitar a constitución formal doutra LIGA DE SEGUNDA REXIONAL na nosa area.

O fin desta seria evitar perdas económicas, aumento da competividade, recuperala afición e crear maior ilusión, así como evitar agravios comparativos con respeto doutras zonas donde non existe 3a rexional.

Por ¡so, tendo en conta que temos por diante ainda bastante tempo para actuar, pedimos que se leve a diante a posa proposta, e de non prosperar en principio, que se convoque a unha Asamblea Xeral a tódolos clubes adscritos a nosa Delegación, para tratar deste asunto tan crucial e importante para nos.

Atentamente.

CARGO DIRECTIVO: Delegado

En Campaña, a 28 de Xaneiro de 1998