http://www.furiaac.tk  

 

 

ENTRAR AOS FOROS

 

 Rebeca Viñas Otero, Diana Rey Martínez e Rosa Pardal Aragunde pertenceron o Furia na temporada 97 - 98,  no campionato rexional de cadetes. Pero o sub-comité da delegación de fútbol de Santiago impediu que estas rapazas puideran ser aliñadas cos demáis rapaces do equipo. O caso das rapazas do furia as que a Federacion non lles permitiu xogar cos seus compañeiros homes

 

 

 

 

 

Nestes días pasados lin na prensa, con asombro, que a Federación Galega de Fútbol non deixa practicar este deporte a un grupo de rapazas, nun equipo de nenos, aducindo algo tan insólito como as diferencias físicas entre ámbolos dous sexos, o que supón un claro caso de discriminación se­xista e que bota abaixo todo un traballo educativo (propiciado polo ordenamento xurídico actual: Constitución, Loxse,...) que se está levando a cabo no momento actual.

É un caso máis do contraste que están a padece-los rapaces e as

rapazas do noso país, xa que por un lado reciben unha educación baseada no principio de coeducación e por outro atópanse cunha asociación (F G F) que rixe o seu funcionamento por uns valores marcadamente masculinos en detrimento dos valores femeninos (o que da lugar, como sinalei anteriormente, a un casc claro de discriminación sexista; algo que prohibe a Constitución).

É dicir, por un lado a escola pretende unha integración social dos

dous sexos en de igualdade sin predominio de ningún modelo cultural sobre 0 outro e, pola contra, os nenos no seu contexto social atópanse con que non poden practicar un deporte en común porque unha asociación se rixe por valo­res predominantes dun determinado modelo cultural: o masculino.

Con outras palabras, a Federación Galega de Fútbol é unha asociación "machista" que non se da conta da realidade social na que estamos vivindo

na que, como xa dixen, o ordenamento xurídico pretende que a construcción da sociedade sexa conxuntamente entre rapaces e rapazas, e non é separando ámbolos dous sexos para a práctica común dun deporte como se pode conquerir esa integración social xusta e equilibrada.

Mestre de educación primaria pola Universidade de Santiago de Compostela; entrenador de fútbol sala feminino.


Seguinte ->>